Секреты творческого портфолио. Занятие. Воспитатель: Михневич Оксана Владимировна

Тэма: «Чырвоная кнiга Беларусi»

 

 

Праграмны змест:

- Фармiраваць уяўленнi дзяцей аб «Чырвонай кнiзе Беларусi»;

-  Сiстэматызаваць уяўленнi аб раслiнах i жывёлах беларускiх лясоў, асаблiвасцях знешняга выгляду, умовах жыцця;

-  Развiваць пачуццё прыгажосцi, непаўторнасцi прыроды; перакананасцi, што гэта вялiкая каштоўнасць, таму яе трэба ахоўваць;

- Выхоўваць адказныя i беражлiвыя адносiны да роднай прыроды.

 

Матэрыял: «Чырвоная кнiга Беларусi»,  прэзентацыя, вiдэафильм «Белавежская пушча», гульня «Экалагiчны святлафор», матэрыял для стварэння «чырвонай кнiжкi-малышкi».

 

Папярэдняя работа: разглядванне карты Беларусi, экалагiчныя размовы з дзецьмi, конкурс малюнкаў “Мы – ахоўнiкi прыроды”, чытанне мастацкiх твораў экалагiчнай тэматыкi.

 

Ход занятку

Педагог чытае верш Л.Дайнека «Прырода вакол цябе»

Ёсць на зямлi вялiзны дом,

Пакрыты сiнiм дахам.

Жывуць там сонца, дождж i гром,

Вавёрка з вольным птахам,

Жывуць там луг i лес густы,

Мурашкi з матылькамi

Жывеш у доме светлым ты

з бацькамi i сябрамi,

Той дом з усiх бакоў вiдзён

На сушы i на водах,

Запомнi, што завецца ён –

Родная прырода.

Педагог. Дзецi, у кожнага з нас ёсць тры матулi: першая – гэта мама, другая – Радзiма, трэцяя – прырода. Чаму трэба берагчы i любiць кожную з “матуль”?

Адказы дзяцей

Педагог. Вы, напэўна, здагадалiся аб чым мы павядзём гаворку?

Адказы дзяцей

Педагог. Жывёлы i раслiны, дарослыя i дзецi – як добра, што мы жывём на адной планеце. Здаецца, усiм хапае месца, святла, цяпла, ежы, аднак…

-         Паглядзiце, што я прынесла? (Педагог паказвае “Чырвоную кнiгу” i слухае адказы дзяцей)

Педагог. Так, гэта кнiга. Звярнiце ўвагу, як многа ў ёй старонак. А якая вокладка ў кнiгi.

Адказы дзяцей

Педагог. Дзецi, гэта незвычайная кнiга, яе змест вельмi сур’ёзы, ён застаўляе ўсiх людзей задумацца над сваiмi дзеяннямi, учынкамi, паводзiнамi ў прыродзе.

Мы з вамi ведаем, што чалавек i асяроддзе ўзаемазалежны памiж сабой. Калi знiкне нешта адно – захварэе другое – знiкне трэцяе.

Паглядзiце на  “Чырвоную кнiгу Беларусi” (слайд). Чырвоны колер вокладкi – гэта колер засцярогi.  Як у святлафора,  ён гаворыць: «Увага! Спыніся! Гэта жывёла, расліна можа быць знішчана!» А яшчэ чырвоны колер – гэта колер сораму людзей за свае дрэнныя ўчынкі ў прыродзе. Хацелі б вы даведацца аб змесце “Чырвонай кніг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            і Беларусі”?

Адказы дзяцей

Педагог. На жаль на Зямлі ёсць такія расліны і жывёлы, якіх засталося вельмі мала. Іх называюць рэдкімі. Сваіми бяздумнымі паводзінамі мы іх можам знішчыць.

Каб ведаць, якіх жывёл і якія расліны патрэбна ахоўваць, ратаваць, навукоўцы выдалі “Чырвоную кнігу”.

Чырвоная кніга падзяляецца на дзве часткі. У адной частцы сабраны звесткі аб знікаючых відах раслін (слайд), у другой – жывёл (слайд).

Я прапаную вам пазнаёміцца з некаторыми з іх.

Слайд

Педагог. Пачнём з раслін.

Педагог. Гэта – сон лугавы (слайд). Буйныя фіялетавыя кветкі гэтай расліны нагадваюць па форме званочкі, а па велічыні разы ў два большая за напарстак. Спачатку кветкі паніклыя, потым прамастаячыя. Пакуль кветка няпоўна раскрылася, добра відаць, што звонку яна беламахнатая ад доўгіх адтапыраных валаскоў. Раскрытая кветка прыцягвае ўвагу сваёй прыгожай светла-фіялетавай афарбоўкай. Прыкаранёвыя лісты на доўгіх чаранках паяўляюцца ў канцы цвіцення.

Педагог. Гарлачык белы (слайд). На рэках, у ціхіх месцах, цвітуць белыя гарлачыкі. Лісты ў гэтай расліны буйныя, плаваючыя па вадзе, карэнішча тоўстае, доўгае. Кветкі чыста-белыя, маюць прыемны тонкі пах, нагадваюць пышную белую ружу. У сухое і сонечнае надвор’е ўсплываюць на паверхню вады і раскрываюцца на досвітку. Калі набліжаецца непагадзь, кветкі або зусім не паказваюцца з вады, або хаваюцца загадзя.

Педагог. Першацвет высокі (слайд). Гэту расліну можна сустрэць на лузе і на палянцы шыракалістага лесу, дубровы. Першацвет называюць яшчэ залатымі ключыкамі. У канцы вясны расліна ўпрыгожваецца цудоўнымі жоўтымі кветкамі. Яны нагадваюць звязак мініяцюрных ключыкаў. “Паявіліся ключыкі ад лета”, - гаварылі раней.

Першацвет – чэмпіён сярод дзікарослых траў па вітамінах, у ім ёсць вельмі многа вітаміну С.

Педагог. Пярэсна (слайд). Ярка палаюць на сонцы ярка-жоўтыя шапкі пярэснаў. Пялёсткі іх самкнутыя, сціснутыя ў кулачок, а сама кветка як званочак, толькі што не звініць. Калі пярэсна адкрываецца. Там на дне дзве тычынкі, малюсенькае аранжавае сонейка. Якая ж прыгожая пярэсначка!

 

Педагог. У чырвонай кнізе такіх раслін, на жаль, шмат. Усяго 180 відаў.

-         У Чырвоную кнігу занесена 182 віды жывёл. Удумаемся, па якіх прычынах гэтым жывёлам пагражае знішчэнне.

-         Вось некаторыя з іх, многія вам добра знаёмыя.

Педагог. Белавежскі зубр (слайд) – сапраўдны гаспадар лясных нетраў у Белавежскай пушчы. Гэты звер незвычайна рухавы, выдатна лавіруе паміж дрэў, імгненна можа спыніцца на поўным бягу, не баіцца глыбокіх рэк і гразкіх балот. Зуброў падкормліваюць на працягу ўсяго года.

Педагог. Буры мядзведзь (слайд). Увесь цёплы час мядзведзі па адным ходзяць па лесе ў пошуках ядомых раслін, вышукваюць у лясных падсцілках і гнілых пнях лічынкі насякомых, разрываюць мурашнікі. Часамі нападаюць на ласёў, кабаноў і іншых буйных жывёл. Восенню мядзведзь нагульвае тлушч на ягадніках, ласуецца жалудамі, арэхамі, дзікімі яблыкамі. Перад выпадзеннем снегу робіць сабе бярлог і засынае ў ім на ўсю зіму.

Дзейнасць чалавека прывяла да таго, што колькасць гэтых жывёл пачала рэзка скарачацца. Цяпер у рэспубліцы паляванне на іх забаронена.

Педагог. Балотная чарапаха (слайд) – самая старажытная жывёла, якая захавалася ў прыродзе з далёкіх часоў. Жыве ў балотах, азёрах, сажалках. Цела яе ахавана панцырам. Адметнай асаблівасцю чарапахі з’яўляецца хвост, які выконвае важную ролю ў час плавання.

Колькасць гэтых скарачаецца ў сувязі з асушэннем балот, гібеллю іх у рыбалоўных снасцях, браканьерствам.

Педагог. Чорны бусел (слайд) – гэтых прыгожых  грацыёзных  птушак засталося вельмі мала. Чорны бусел – буйная чорная птушка на высокіх нагах з доўгай прыгожай дзюбай – любіць гняздзіцца ў самых глухіх месцах. Гняздо робіць на дрэвах. У гняздзе бывае ад 3 да 5 яек. Выседжваюць іх абедзве птушкі. Харчуецца рыбай, жабамі, змеямі, яшчаркамі і нават зайчанятамі. Чорны бусел выдае гукі, шчоўкаючы дзюбай.

Асушэнне балот, высечка лясоў прывялі да пагрозы іх знікнення.

Педагог. Адгадайце загадку.   Чорны, але не воран, рагаты, але не бык, шэсць ног без капыт.  (жук).

Гэта загадка выяўляе асаблівасці жука-аленя (слайд): ніякі іншы жук не можа пахваліцца вялікімі пышнымі рагамі.

Жук-алень стаў рэдкім у нашых лясах з-за высечкі старых дуброў і гаёў, ачысткі іх ад пнёў.

Педагог. Як вы лічыце, што патрэбна зрабіць для таго, каб захаваць гэтыя жывёлы? (Адказы дзяцей)

Фізкультхвілінка.

Рпыроду будзем мы абараняць.             Дзеці малююць круг рукамі

Жывёл і птушак не знішчаць.               Грозяць пальцамі.

Нагамі кветкі не таптаць.                      Тупаюць нагамі, грозяць пальцам.

Увё жывое хоча жыць                           Ходзяць, узяўшыся за рукі па крузе

Павінны прыроду мы любіць.

 

Педагог. Прапаную пагуляць у гульню, якая называецца “Экалагічны святлафор” (слайды).

Калі на экране вы бачыце выяву добрага ўчынка – паказваецце зялёны круг, калі дрэнны – чырвоны, колер забароны.

(Задача: выхоўваць экалагічныя пачуцці, жаданне жыць у гармоніі з прыродай і праяўляць клопат аб жывых істотах)

Матэрыял: карцінкі з выявамі добрых і дрэнных учынкаў, паводзінах у прыродзе; кругі зялёнага і чырвонага колеру на кожнага выхаванца.

 

Педагог. Каб на Зямлі не зніклі рэдкія жывёлы, расліны ў Беларусі створаны запаведнікі. У запаведніках забараняецца весці паляванне за жывёламі, высякаць без дазволу дрэвы, кусты, рваць расліны.

Якія запаведнікі ў Беларусі вы ведаеце?

(Адказы дзяцей)

(слайды)

Педагог. Прапаную паглядзець невялікі відэафільм пра Белавежскую пушчу. У час прагляду звярніце ўвагу, як там прыгожа, як утульна там адчуваюць сябе птушкі, звяры.

(прагляд відэафільма)

Педагог. Прапаную вам стварыць “чырвоную кніжку-малышку”. (Дзецям прапануецца вырэзаць з зарыхтовак сілуэты знікаючых жывёл, раслін і наклеіць іх на старонкі сваёй “чырвонай  кніжкі-малышкі”)

(Дзеці выконваюць заданне)

Рэфлексія.

Педагог. Дзеці, я прапаную вам зрабіць важны выбар: калі вы вырашылі стаць сапраўднымі ахоўнікамі прыроды вазьміце эмблему з выявай “кветачкі”, а калі вас не цікавіць стан прыроднага асяроддзя – эмблему з выявай “каменя”.

(выбар дзяцей)

Педагог. Я думаю, што ўсе вы станеце сапраўднымі эколагамі, абаронцамі роднай прыроды. А свае “чырвоныя кніжкі-малышкі” пакажыце сваім сябрам, знаёмым і раскажыце аб важнасці захоўвання ўсяго жывога на Зямлі.

 
Выберите язык
Russian Belarusian Chinese (Traditional) English German

Контакты

Минская область г.Любань, ул.Интернациональная, д.50а 

тел: 8-01794-55924

du4@luban.edu.by