Занятак па навучанню грамаце у старэйшай групе

Праграмны змест: Фармiраваць у дзяцей навыкi напiсання сказау кубiкамi, прапяванне таблiцы, адгадванне загадак,чытанне слоу па складовых картках, развiваць уменне характарызаваць кубiкi, вылучаць нацiскны склад, дзялiць словы на склады, развiваць слых, зрокавае успрыманне, артыкуляцыю, выхоуваць жаданне навучыцца чытаць.

ХОД ЗАНЯТКАУ

Гульня «Знаемства»-пячатанне па таблiцы свайго iмя.

Гульня «Пiшам кубiкамi»

«Ваука ногi кормяць»Дзецi тлумачаць сэнс прыказкi, называюць словы у сказе, расстауляюць патрэбныя знакi,ставяць нацiск у словах,характарызуюць кубiкi.

Гульня «Прытоп,прыхлоп» - прапяванне таблiцы

Гульня «Я умею чытаць» - чытанне складовых картак

Гульня «Адгадай загадку i знайдзi адгадку»

  1. У лесе жыве, у весцы курэй крадзе.
  2. Не кравец, а усе жыцце з iголкамi ходзiць.

3. Камячок пуху,доугае вуха,скача лоука грызе  маркоуку.

  1. Не рыба, а плавае; не конь, а ходзiць; не пiла, а рэжа. (бабер)
  2. Ен прысмакау з'еу нямала, а калi харчоу не стала, лапу смокчучы заснуу i праспау усю зiму.

6.Хвост пухнаты, мех махнаты

Летам рыжы, зiмою шэры

На дрэве жыве, арэхi грызе.

 

Гульня «Прачытау-надрукуй» Друкаванне слоу i пячатанне на iндывiдуальных таблiцах

Гульня «Складзi слова з кубiкау» Дзецi кубiкам

«нацiск»вызначаюць нацiскны склад, дзеляць словы на склады

Гульня «Гуляем i спяваем».

 
Выберите язык
Russian Belarusian Chinese (Traditional) English German