Методическая копилка

Занятак па грамаце ў старэйшай групе "Пажарная бяспека"

Праграмны змест:

  • закрапляць чытанне табліцы М.А.Зайцава, складовых картак па тэме “Пажарная бяспека”;
  • закрапляць класіфікацыю кубікаў;
  • замацоўваць дзяленне слоў на склады;
  • вучыць вылучаць націскны склад, састаўляць сказы і пячатаць іх па табліцы, ужываючы знакі ЧР, ВЛ, прабел, кропка;
  • друкаваць у сшытках словы па тэме “Пажарная бяспека”;
  • замацоўваць правілы пажарнай бяспекі;
  • выхоўваць сяброўскія ўзаемаадносіны паміж дзяцьмі.

Подробнее...

 

Занятак па навучанню грамаце у старэйшай групе

Праграмны змест: Фармiраваць у дзяцей навыкi напiсання сказау кубiкамi, прапяванне таблiцы, адгадванне загадак,чытанне слоу па складовых картках, развiваць уменне характарызаваць кубiкi, вылучаць нацiскны склад, дзялiць словы на склады, развiваць слых, зрокавае успрыманне, артыкуляцыю, выхоуваць жаданне навучыцца чытаць.

Подробнее...

 

Выкарыстанне методыкi М.А.Зайцава у навучаннi дзяцей чытанню i падрыхтоуцы да авалодання граматай i перадматэматычным развiццем

Методыка М.А.Зайцава - гэта выкарыстанне у рабоце кубiкау, таблiц i складовых картак, якiя з’ яуляюцца дапаможнiкамi пры правядзеннi гульняу – заняткау.

Подробнее...

 
Выберите язык
Russian Belarusian Chinese (Traditional) English German